• Hotline: 0933 578 286
 • banbientapsaigontimes@gmail.com
TOP ENTERTAIMENT

Nhiều tiến bộ trong xây dựng văn hóa ở Tuy Phước, Bình Định

 • Thứ bảy, 21:46 Ngày 04/05/2019
 • Năm năm qua, Huyện ủy Tuy Phước đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (NQ 33) và bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan 

  Xây dựng con người phát triển toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm mà Huyện ủy Tuy Phước xác định trong quá trình triển khai thực hiện NQ 33. Theo đánh giá của Huyện ủy, lĩnh vực giáo dục đào tạo được các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, dạy làm người gắn với dạy chữ. Mạng lưới trường lớp đã được quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn; việc đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo được quan tâm, nhất là đầu tư cơ sở vật chất và trong thiết bị dạy học. Chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

  Biểu diễn Bài chòi cổ tại Lễ hội Chợ Gò ngày Tết.

  Hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa lành mạnh, tốt đẹp được các ngành chức năng chủ động triển khai. Hầu hết các trường phổ thông trên địa bàn huyện đã đưa nội dung lịch sử, văn hóa địa phương vào chương trình ngoại khóa; nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng như phục dựng và biểu diễn Hội đánh Bài chòi cổ tại Lễ hội Đô thị Nước Mặn, Lễ hội Chợ Gò, việc tổ chức tập huấn cho các cộng tác viên cấp xã về nghệ thuật, kỹ năng tổ chức hội Bài chòi cổ với mục tiêu phát triển loại hình nghệ thuật này ở các địa phương; các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; việc nâng chất lượng các lễ hội truyền thống của huyện như Lễ hội Chợ Gò, Đô thị Nước Mặn, Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bồi, Lễ hội Cầu ngư ở thôn Bình Thái (Phước Thuận)…góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. 

  Trong 5 năm thực hiện NQ, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài…hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế đã phát huy vai trò nhân văn của nó trong việc chuyển tải các giá trị văn hóa tinh thần, tạo niềm tin trong cộng đồng. Huyện có một tài sản văn hóa quý giá với 4 di tích lịch sử cấp quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh công nhận. Việc phát huy giá trị từ các di tích này và nỗ lực bảo tồn thông qua việc trùng tu các tháp Bánh Ít, Bình Lâm (do UBND tỉnh Bình Định đầu tư), xây mới Đền thờ Đào Tấn và Nhà Lưu niệm chi bộ Đề Pô - Diêu Trì, phối hợp với tỉnh xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận lễ hội Chợ Gò là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; xúc tiến nâng cấp, mở rộng các di tích lịch sử như vụ thảm sát Nho Lâm (Phước Hưng), chùa Bà (Phước Quang) gắn với lễ hội Đô thị Nước Mặn, nhà lưu niệm Xuân Diệu (Phước Hòa)… nhằm phát huy, định hướng mạnh hơn nữa các giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống vào xây dựng, hình thành nhân cách của con người.

  Điểm nhấn đáng lưu ý là phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe tiếp tục pháp triển. Các bộ môn đi bộ, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, đi xe đạp đường trường… thu hút khá nhiều người rèn luyện hàng ngày. Hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao tăng về số lượng hàng năm với 1 nhà thi đấu đa năng do ngân sách nhà nước đầu tư và các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao do tư nhân đầu tư (xã hội hóa) ngày càng nhiều gồm 10 sân bóng đá mi-ni, 8 sân cầu lông, 3 hồ bơi, 24 cơ sở dịch vụ thể dục thể thao cá loại góp phần đáng kể cho phong trào phát triển. Đến thời điểm này đã có 35% dân số luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

  Cũng theo Huyện ủy Tuy Phước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho phát triển con người được các cấp ủy đảng, chính quyền xem là nhiệm vụ thường xuyên mà trọng tâm là thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ việc tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa khu dân cư ở địa bàn thôn cũng như phong trào xây dựng gia đình, tộc họ, thôn, cơ quan, trường học văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ hủ trục; hệ thống thiết chế ăn hóa cơ sở hình thành với 10/11 xã có trung tâm văn hóa - thể thao, 82/101 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao thôn bước đầu phát huy tác dụng…mà các giá trị văn hóa truyền thống cũng như hiện đại tốt đẹp, lành mạnh lan tỏa, phát huy vai trò của nó trong cộng đồng. Đến nay, 47.256 hộ (tỷ lệ 95%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95 thôn (94%) đạt danh hiệu thôn văn hóa và đáng lưu tâm là phong trào này ngày một chuyển biến có chất lượng hơn, vai trò của nó trong việc tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho con người phát triển ngày một hiệu quả hơn.

  Nhà Văn hóa xã Phước Hưng được xây dựng hiện đại, khang trang, nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương

  Sau 5 năm thực hiện NQ 33, những nỗ lực xây dựng văn hóa, con người trên cơ sở kế thừa truyền thống tốt đẹp, hình thành lối sống mới với những phẩm chất trách nhiệm, tự chủ, tự trọng, tuân thủ pháp luật…đạt được kết quả bước đầu khả quan và theo đánh giá của Huyện ủy Tuy Phước đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện nay, nhiều hành vi phản văn hóa, vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội, tội phạm, lối sống vụ lợi, ích kỷ…vẫn còn diễn ra và đặt ra nhiều yêu cầu mới cho việc thực hiện NQ 33.

  Về giải pháp trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, huyện cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp xác định trong NQ 33. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người; chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài ra, theo ông Hùng, cùng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ văn hóa, phát huy vai trò của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa ở khu dân cư, việc tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa và tăng ngân sách địa phương cho các hoạt động văn hóa cơ sở là cần thiết. 

  Ngô Hồng Sơn

  Tin tức khác

 • TOP